Loading...

Herding filters in de duurzame energieopwekking

Herding® stof filterinstallaties, voornamelijk in de vorm van Herding ALPHA filters, worden gebruikt in vergassingsprocessen – waar hout of biomassa direct wordt omgezet in SNG (synthetic natural gas) – om zodoende proces equipement downstream te beschermen.

De stof filterinstallatie heeft als taak om het stofgehalte in het reactorgas te minimaliseren. Gas dat met een temperatuur van 350 a 4500C de reactor verlaat en boven de 2800C moet blijven om condensatie van lange koolwaterstofketens (teer) te voorkomen. Een slechte kwaliteit gas leidt in korte tijd tot uitval van de gasturbine. De gebruikelijke systemen met natwassers hebben meestal een te beperkte filtratie-efficiency.   

Het Herding® ALPHA filter is een gecoat kaarsenfilter, dat werkt volgens het principe van oppervlaktefiltratie.

Het Herding® ALPHA filter heeft unieke eigenschappen, dus:

Een extreem lage emissie van minder dan 2 mg/m³ is haalbaar. Dus garandeert een hoge kwaliteit procesgas en maximale bescherming van de down-stream equipement.

De toelaatbare temperatuur is 450° C maximum. Dit biedt voldoende zekerheid om ruim boven het dauwpunt te blijven van lange koolwaterstofketens.

Het anorganische minerale basismateriaal wordt niet aangetast door de meeste chemicaliën en is onbrandbaar.

Daarbij kunnen we door pre-coating voorkomen dat plakkerige delen direct op het filter slaan. Dus wordt verkleving voorkomen.

Omdat wij in eigen huis het filtermateriaal en de gehele installatie zelf produceren, leveren wij een complete gasdichte filterinstallatie fabrieksgekeurd met een testcertificaat. Alles in één hand !

De filters kunnen gereinigd worden door inert gas.