Loading...

Herding filters bij oppervlakteveredeling

Herding ontstoffingsinstallaties worden bij de veredeling van oppervlaktes veelvuldig ingezet en spelen als bunkeropzetfilters, procesfilters en geïntegreerde filters een belangrijke rol.

Als voorbeeld gaat het daarbij om het bekleden van oppervlaktes door:

  • Emailleren
  • poedercoating
  • natlak
  • verzinken
  • etc.

De unieke eigenschappen van een Herding® sinterlamellenfilter zorgen door zijn:

  • hoge filtratie efficiency voor bescherming van mens en machine
  • hoge mate van product terugwinning voor een maximale productiviteit
  • hoge levensduur voor zekerheid en lage onderhoudskosten.

Door de starre constructie kunnen de filterelementen direct in het proces geïntegreerd worden.

Omdat Herding Filtertechniek het filtermateriaal, de gehele behuizing en ook de complete filtersystemen produceert, kan Herding u onder andere helpen bij nieuwbouw, upgrading van het machinepark en bij verbeteringsprojecten.