Loading...

Filosofie

Herding® Filtertechniek – pure productivity ...

…dat betekent niet alleen schone lucht, maar ook economische en ecologische inzet von grondstoffen. Herding Filtertechniek verzekert dat de productiviteit van onze klanten zal toenemen door het gebruik van Herding® producten en diensten. Onze gekwalificeerde medewerkers zorgen ervoor dat we weten wat klanten willen, hun het juiste advies kunnen geven en het beste productontwerp, de juiste planning, productie, installatie, start-up en service kunnen bieden om tot een complete goedwerkende filterinstallatie te komen.

Kwaliteit

Sinds 1995 is Herding GmbH Filtertechnik gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001. Ons kwaliteitsdenken en onze nul fouten filosofie worden weergegeven in onze werkprotocollen:

1. Veiligheid is onze top prioriteit
2. Wij conformeren ons aan de meest recente richtlijnen
3. We zorgen voor de hoogste kwaliteit en de beste performance
4. We leveren op tijd
5. We houden de kosten zo laag mogelijk.
 
Duurzaamheid

Duurzaamheid bij Herding komt voort uit onze visie op “pure productivity”. Herding beschouwt zijn sociale verantwoordelijkheid als werkgever en leerbedrijf voor de middenstand als zijn plicht. Voor ons betekent ieder mens even veel. Persoonlijke, lichamelijke of andere beperkingen spelen voor ons geen rol. Hiervoor zijn wij dit jaar met de Award voor toegepaste inclusie van de Jura-werkplaatsen onderscheiden. Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband met de Universiteit van Amberg-Weiden. Samen met de universiteit ontwikkelen wij vele uiteenlopende technische oplossingen. Net zoals we dat doen samen met onze leveranciers en klanten.

Wij willen dat onze verantwoording die wij hebben naar onze medewerkers en naar het milieu, tot uitdrukking komt in ons handelen en in ons gedrag. Wij willen arbeidsplaatsen creëren waarin medewerkers zich prettig voelen en waarin ze zich het beste kunnen ontwikkelen. Want alleen dan worden de beste prestaties geleverd. Op lange termijn hebben wij allen hiervan het meeste profijt.

Wij willen de milieubelasting tijdens ons productieproces zo veel mogelijk reduceren. Daarom zullen we het gebruik van niet duurzame energiebronnen beperken en alleen maar producten maken die een lange levensduur zullen hebben. Herding® Producten staan in dienst van het milieu. Ze beschermen de lucht en het oppervlakte water tegen vervuiling en dragen daardoor bij aan een duurzame toekomst.  Wij zien het als onze plicht om in ons bedrijf de bescherming van het milieu tot topprioriteit te verheffen.

Als erkende partner voldoen wij sinds 2012 aan de criteria van BLUECOMPETENCE, het duurzaamheidsinitiatief van de VDMA. www.bluecompetence.net

Onderscheidingen

Herding heeft de volgende onderscheidingen gekregen: