Loading...

Brandbeveiliging

roductbeschrijving

Fijne stoffen uit organische en metalen componenten vertonen de neiging om te oxideren - stoflagen zijn brandbaar!

Als er ondanks preventiemaatregelen toch ontstekingsbronnen aanwezig zijn, moet het filterapparaat van Herding® met een blussysteem uitgerust worden.

Voordelen

Het blussysteem dat geïntegreerd is in het filterapparaat van Herding® omvat:

  • een detectiesysteem
  • een controlesysteem
  • een blussysteem met bluspoeder of blusgas

Kenmerken

Een blussysteem met metaalbrandpoeder D of blusgassen zoals argon, stikstof of kooldioxide. Het alarm wordt door het controlesysteem doorgeseind naar een extern punt. De bestanddelen van de blusinstallatie hebben een VdS-goedkeuring.